Ao tiên hồ ba bể

  -  

cũng có thể bạn đang biết về việc tích hồ Ba Bể – Bắc Kạn. Nhưng chúng ta tất cả biết còn có một mẩu truyện không giống nối liền với việc tích Huyền thoại này!? Chúng ta hãy cùng nhau hiểu qua mẩu chuyện “ SỰ TÍCH AO TIÊN” dưới đây nhằm hiểu biết thêm nhé!

Ao Tiên- hồ nước Ba Bể