Bảo lãnh qua mỹ

  -  

Nếu bạn là công dân Hoa Kì, bạn có thể bảo lãnh qua Mỹ cho thân nhân. Mối quan hệ giữa người bảo lãnh và người được bảo lãnh sẽ quyết định hồ sơ đó thuộc ưu tiên nào và thời gian chờ đợi trước khi visa đáo hạn.

Bạn đang xem: Bảo lãnh qua mỹ

*
Một công dân Hoa Kỳ có thể bảo lãnh cho thân nhân qua Mỹ định cư

Có những dạng bảo lãnh qua Mỹ dưới đây:

Bảo lãnh cho cha mẹ

Cha mẹ là mối quan hệ trực tiếp, visa đi Mỹ theo diện bảo lãnh này thường được cấp ngay. Sau khi đơn bảo lãnh được Sở di trú chấp thuận, hồ sơ của bạn sẽ được gửi đến Trung Tâm Chiếu Kháng Quốc Gia (NVC), tại đây, NVC sẽ xem xét nhân thân người được bảo lãnh và khả năng tài chính của người bảo lãnh, sau khi hoàn tất NVC sẽ xếp lịch phỏng vấn cho đương đơn tại Lãnh sự quán Hoa Kỳ

*
Cha mẹ là mối quan hệ trực tiếp, visa cho loại bảo lãnh này thường được cấp ngay

Thời gian chờ đợi để hồ sơ bảo lãnh cha mẹ được Sở Di Trú chấp thuận phụ thuộc vào mỗi thời điểm. Thường thì khoảng 4 – 6 tháng.

Bảo lãnh đi Mỹ bây giờ liệu có khó không?

Những loại giấy tờ yêu cầu đối với người được bảo lãnh:

– Bản sao hộ chiếu

– Bản sao giấy hôn thú của cha mẹ (nếu đang bảo lãnh cho cha)

– Khai sinh của người bảo lãnh

Người bảo lãnh cho cha mẹ bạn phải nộp bộ bảo trợ tài chính để chứng minh đương đơn có thể sẽ không trở thành gánh nặng cho xã hội. Người bảo lãnh phải có thu nhập cao hơn mức thu nhập yêu cầu trong bảng hướng dẫn tài chính nhập cư. Nếu người bảo lãnh không đáp ứng được yêu cầu này, người bảo lãnh phải có người đồng bảo trợ. Người đồng bảo trợ cũng phải đáp ứng yêu cầu theo bảng hướng dẫn.

Những giấy tờ yêu cầu đối với người bảo lãnh:

– Bản sao hộ chiếu

– Bản sao thuế thu nhập gần nhất

– Bản sao 3 cùi lương gần nhất hoặc giấy phép kinh doanh( nếu làm chủ)

– Bản gốc hay bản sao giấy khai sinh của bạn

– Giấy xác nhận đổi tên (nếu có)

Bảo lãnh cho con

Công dân Mỹ có thể bảo lãnh cho con của họ (đã có gia đình hoặc chưa có gia đình). Nếu con dưới 21 tuổi và chưa có gia đình trong thời điểm nộp hồ sơ bảo lãnh thì được xem là quan hệ trực tiếp và không được xếp theo diện ưu tiên nào (không phải chờ đợi theo như Lịch Chiếu Kháng).

Nếu con trên 21 tuổi và độc thân thời gian chờ đợi cho hồ sơ bảo lãnh này khoản 6 đến 10 năm.

Nếu con trên 21 tuổi và gia đình, thời gian chờ đời cho hồ sơ này từ 8 đến 10 năm.Sau khi đơn bảo lãnh được Sở di trú chấp thuận, hồ sơ của bạn sẽ được gửi đến Trung Tâm Chiếu Kháng Quốc Gia (NVC), tại đây, NVC sẽ xem xét nhân thân người được bảo lãnh và khả năng tài chính của người bảo lãnh, sau khi hoàn tất NVC sẽ xếp lịch phỏng vấn cho đương đơn tại Lãnh sự quán Hoa Kỳ.

Xem thêm: Chia Sẻ Kinh Nghiệm Đi Du Lịch Côn Đảo Tự Túc Chi Tiết & Tiết Kiệm

Ưu tiên đặc biệt đối với trường hợp bạn bảo lãnh qua Mỹ cho con nhỏ dưới 21 tuổi là nếu như người con dưới 18 tuổi thì bạn không cần làm hồ sơ bảo trợ tài chính, không cần nộp giấy thuế cũng như chứng minh thu nhập vì sau khi cháu bé qua đến Mỹ có thể nộp đơn xin nhập tịch theo cha mẹ.

Bằng cách nào có thể bảo lãnh người thân sang Mỹ

*
Nếu người con dưới 18 tuổi thì bạn không cần làm hồ sơ bảo trợ tài chính

Nếu người con dưới 18 tuổi thì bạn không cần làm hồ sơ bảo trợ tài chính, không cần nộp giấy thuế cũng như chứng minh thu nhập.

Giấy tờ yêu cầu đối với người được bảo lãnh:

– Bản sao hộ chiếu

– Bản sao giấy hôn thú của con (nếu đã kết hôn)

– Giấy khai sinh

Giấy tờ yêu cầu đối với người bảo lãnh:

– Bản sao hộ chiếu, giấy quốc tịch hoặc khai sinh Hoa Kỳ

– Giấy xác nhận đổi tên (nếu có)

Bảo lãnh cho anh chị em

Anh chị em của một công dân Hoa Kỳ cũng có thể đi Mỹ theo diện bảo lãnh. Thời gian chờ đợi cho hồ sơ này từ 12 – 14 năm.

Sau khi đơn bảo lãnh được Sở di trú chấp thuận, hồ sơ của bạn sẽ được gửi đến Trung Tâm Chiếu Kháng Quốc Gia (NVC), tại đây, NVC sẽ xem xét nhân thân người được bảo lãnh và khả năng tài chính của người bảo lãnh, sau khi hoàn tất NVC sẽ xếp lịch phỏng vấn cho đương đơn tại Lãnh sự quán Hoa Kỳ

*
Công dân Mỹ có thể bảo lãnh anh chị em qua Mỹ

Thời gian chờ đợi để hồ sơ bảo lãnh anh chị em được Sở Di Trú chấp thuận thì khác nhau ở mỗi thời điểm và tùy thuộc diện ưu tiên.

Xem thêm: #4 Resort Bốn Mùa Hồ Cốc Bốn Mùa, #4 Resort Hồ Cốc Br

Giấy tờ yêu cầu đối với người được bảo lãnh:

– Bản sao giấy khai sinh (chứng minh ít nhất có cha hoặc mẹ chung)

– Bản sao hộ chiếu

Giấy tờ yêu cầu đối với người bảo lãnh:

– Đơn I-130 (không cần phải nộp đơn I-130 riêng cho vợ, chồng hoặc con cái còn độc thân dưới 21 tuổi của người được bảo lãnh)

– Bản sao hộ chiếu, bằng quốc tịch hoặc giấy khai sinh Hoa Kỳ

– Bản sao giấy khai sinh

– Bản sao giấy xác nhận đổi tên (nếu có)

Ngoài những loại giấy tờ trên, bạn còn phải nộp thêm nhiều loại giấy tờ khác tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể của mỗi người.

Đại diện tại Việt Nam: TOÀN CẦU VISA