Chasing Là Gì

  -  

sự cắt ren, sự theo dõi, xua theo là các phiên bản dịch bậc nhất của "chasing" thành giờ vietnamyounglions.vnệt. Câu dịch mẫu: That you were chasing because of some voices in Coulson"s head. ↔ Vậy cô sẽ đuổi theo chúng nhờ vào những giọng nói trong đầu Coulson sao?


That you were chasing because of some voices in Coulson's head.

Vậy cô đang đuổi theo chúng phụ thuộc những giọng nói trong đầu Coulson sao?


*

*

By the time of the 1952 Hershey–Chase experiment, geneticists were more inclined to lớn consider DNA as the genetic material, và Alfred Hershey was an influential member of the phage group.

Bạn đang xem: Chasing là gì


Cho cho thời điểm công bố thí nghiệm Hershey–Chase năm 1952, các nhà dt học đã nghả nhiều hơn về vietnamyounglions.vnệc coi DNA là vật tư di truyền, và Alfred Hershey khi ấy là một trong thành vietnamyounglions.vnên có tác động trong “nhóm phage”.
Seeing what was happening, Nehemiah had the city gates closed at dusk on the sixth day, chasing the foreign merchants away before the Sabbath began.
Chứng loài kiến cảnh đó, Nê-hê-mi đang đuổi hết đều kẻ mua sắm ra khỏi thành cùng đóng cổng thành trước lúc ngày Sa-bát bắt đầu.
6 When I was bringing your fathers out of Egypt+ và you came lớn the sea, the Egyptians were chasing after your fathers with war chariots và cavalrymen as far as the Red Sea.
6 lúc ta đưa thân phụ ông những ngươi thoát khỏi Ai Cập+ cùng đi đến biển cả Đỏ thì người Ai Cập sử dụng chiến xa thuộc kỵ binh đuổi theo họ cho tới tận biển.
Hershey & Chase, along with others who had done related experiments, confirmed that DNA was the biomolecule that carried genetic information.
Hershey và Chase, cùng với gần như nhà công nghệ khác đã triển khai thành công các thí nghiệm tất cả liên quan, chứng thực rằng DNA là phân tử sinh học mang tin tức di truyền.

Xem thêm: “Mê Mẩn” 10+ Địa Điểm Du Lịch Long An Thú Vị Nhất Định Phải Ghé Thăm


In early September 2016, filming took place in Alnwick Castle in Alnwick Northumberland in England, including oto chase scenes.
Đầu mon 9 năm 2016, Transformers: Chiến binh cuối cùng được bấm vật dụng tại lâu đài Alnwick ở Alnwick, Northumberland ở trong Anh, trong đó bao hàm cả phân cảnh rượt đuổi bằng ô tô.
The Chase XCG-18A and YC-122 Avietnamyounglions.vntruc (known internally as the Chase MS.7) was a military transport aircraft designed by Chase Aircraft & produced in limited numbers in the United States in the late 1940s, initially as a glider, but definitively in powered form.
Chase XCG-18A và YC-122 Avietnamyounglions.vntruc (tên gọi công ty là Chase MS.7) là một loại trang bị bay vận tải đường bộ quân sự được Chase Aircraft kiến tạo và sản xuất hạn chế trên Hoa Kỳ cuối thập niên 1940.
The crew wanted to lớn film Dorobo tribesmen in Kenya chasing lions off a kill. ( LIONESS GROWLS và GRUNTS )
However, at his friends" urging, they got onto a boat & chased after Sae, & when they saw her, they rolled out a banner reading, "Good Luck Sae!".
Tuy nhiên, sau khi đồng đội của mình thúc giục, họ đã lên một cái thuyền cùng đuổi theo Sae, cùng khi họ nhận thấy cô, chúng ta tung ra một biểu ngữ đọc, "Good Luck Sae!".

Xem thêm: Đi Đà Lạt Cần Chuẩn Bị Gì Khi Đi Đà Lạt Cần Gì, Đi Du Lịch Đà Lạt Cần Gì


“I’m usually good at controlling my tongue, but sometimes I slip và afterward wish I could just disappear!” —Chase
“Thường thì tớ kiểm soát và điều hành tốt lưỡi của mình, nhưng nhiều khi tớ lỡ lời và kế tiếp ước gì mình hoàn toàn có thể độn thổ!”. —Chase
Khi rao giảng ở những tòa nhà chung cư, những người dân phân phát sách đạo hay bị người trông giữ lại tòa nhà xua đuổi.
Danh sách truy nã vấn thịnh hành nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M