Chuyên môn bù gia mập

  -  
MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự vì chưng - Hạnh phúc ---------------

Số: 1098/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 13 tháng 6 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022 CỦA HUYỆN BÙ GIA MẬP.., TỈNHBÌNH PHƯỚC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Bạn đang xem: Chuyên môn bù gia mập

Phê chú tâm Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyệnBù Gia Mập, tỉnh Bình Phước với phần nhiều nội dung đa số sau đây:

1. Diệntích những các loại khu đất phân bổ trong thời hạn 2022: Chi ngày tiết trên Prúc lục 01 đương nhiên.

2. Kế hoạchtịch thu khu đất năm 2022: Chi ngày tiết trên Phú lục 02 hẳn nhiên.

3. Kế hoạchđưa mục tiêu sử dụng đất năm 2022: Chi ngày tiết tại Phụ lục 03 hẳn nhiên.

4. Kế hoạchchuyển đất chưa thực hiện vào sử dụng năm 2022: Năm 2022, thị xã Bù Gia Mập ko cònđất không áp dụng.

Điều 2. Sau khi Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyệnBù Gia Mập được phê coi sóc, các cơ quan, đơn vị chức năng sau đây gồm trách nát nhiệm:

1. Ssống Tàinguim cùng Môi trường:

- Tmê mệt mưu Ủy Ban Nhân Dân tỉnh giấc triển khai việcgiao khu đất, cho mướn đất, đấu giá quyền thực hiện khu đất, chuyển mục đích sử dụng đấtso với những dự án công trình theo đúng trình tự, mức sử dụng của Luật Đất đai và các quy địnhquy định tất cả tương quan.

- Theo dõi, trả lời, khám nghiệm huyệnBù Gia Mập thực thi tiến hành Kế hoạch thực hiện khu đất theo đúng luật.

Xem thêm: Nút Wps Là Gì - Nút Wps Trên Router Dùng Để Làm Gì

2. UBNDthị trấn Bù Gia Mập có trách nhiệm:

- Công tía công khai minh bạch Kế hoạch sử dụngđất theo đúng lý lẽ của lao lý về đất đai.

- Thực hiện nay tịch thu đất, giao đất,thuê mướn đất, gửi mục tiêu áp dụng đất theo đúng chiến lược thực hiện khu đất vẫn đượcưng chuẩn, tuân hành đúng những chế độ luật pháp có tương quan.

- Chịu trách nhiệm đối với vấn đề chuyểnmục tiêu quý phái khu đất sống đối với hộ mái ấm gia đình, cá nhân; đề nghị kiểm soát, thẩm định kỹ đểbảo đảm an toàn các điều kiện gửi mục đích áp dụng đất, bắt buộc phù hợp với quy hoạch,planer áp dụng đất và các quy hướng của địa pmùi hương, bảo đảm an toàn tiêu chuẩn được duyệtvà những điều kiện không giống theo quy định; ko xử lý các trường hòa hợp bao gồm têntrong list phê chăm chút Kế hoạch áp dụng đất nếu như không bảo vệ những điều kiệnbên trên với những khí cụ tất cả liên quan.

- Tổ chức chất vấn thường xuyên việctriển khai Kế hoạch thực hiện đất.

- Đến quý III năm 2022, gửi báo cáo kếtquả tiến hành Kế hoạch sử dụng khu đất năm 2022 và đồng thời gửi hồ sơ Kế hoạch sửdụng khu đất năm sau về Ssinh sống Tài nguim với Môi ngôi trường nhằm tổng vừa lòng report UBND tỉnhtheo hiện tượng.

Điều 3. Ssinh sống Thông tin cùng Truyền thông lãnh đạo đơn vịtrình độ chuyên môn chuyển Quyết định này lên Cổng báo cáo năng lượng điện tử của UBND tỉnh.

Điều 4. Chánh Vnạp năng lượng chống Ủy Ban Nhân Dân tỉnh; Thủ trưởng các Slàm việc,ngành: Tài nguyên cùng Môi ngôi trường, Kế hoạch cùng Đầu tứ, Tài chủ yếu, Xây dựng, Nôngnghiệp và Phát triển nông xã, Công Thương, Giao thông vận tải, Giáo dục vàĐào tạo nên, Văn hóa Thể thao cùng Du kế hoạch, Y tế, Ban Quản lý Khu kinh tế tài chính, Sở Chỉ huyQuân sự thức giấc, Công an tỉnh; Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân thị trấn Bù Gia Mập cùng Thủ trưởng các cơquan liêu, đơn vị tất cả liên quan chịu đựng trách nhiệm thực hiện Quyết định này kể từ ngàycam kết./.

Nơi nhận: - Thường trực Tỉnh ủy; - Thường trực HĐND tỉnh; - Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân tỉnh; - Nlỗi Điều 4; - Lãnh đạo VP, Phòng Kinch tế; - Lưu: VT(BH-57-QĐ-02/6).

Xem thêm: 08 Địa Điểm Thuê Xe Máy Phú Quốc Uy Tín, Thuê Xe Máy Ở Phú Quốc

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Huỳnh Anh Minh

PHỤ LỤC 01

Đơn vịtính: ha

STT

Chỉ tiêu áp dụng đất

Tổng diện tích

Diện tích phân theo đơn vị chức năng hành chính

xã Bình Thắng

xã Bù Gia Mập

xóm Đa Kia

xã Đắk Ơ

làng mạc Đức Hạnh

xã Phú Nghĩa

làng mạc Prúc Văn

làng Phước Minh

(1)

(2)

(3)

(6)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

I

LOẠI ĐẤT

TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN

106.428,15

5.827,54

34.251,75

6.739,65

24.693,37

4.799,44

14.806,92

8.318,42

6.991,05

1

Đất nông nghiệp

NNP

96.516,10

5.125,29

33.265,71

6.306,70

23.778,27

3.262,66

12.504,17

6.641,77

5.631,53

1.1

Đất tdragon lúa

LUA

969,10

239,66

-

162,82

-

54,41

239,27

43,60

229,34

Trong đó: Đất chuyên tdragon lúa nước

LUC

200,00

50,00

-

90,00

-

-

60,00

-

-

- Đất tLong lúa còn lại

LUK

769,10

189,66

-

72,82

-

54,41

179,27

43,60

229,34

1.2

Đất tdragon cây thường niên khác

HNK

53,83

-

-

11,97

1,30

9,54

7,46

14,21

9,35

1.3

Đất tLong cây lâu năm

CLN

45.973,99

4.877,81

3.448,88

6.127,71

11.321,00

3.192,17

8.847,04

2.772,40

5.386,99

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

11.458,56

-

4.588,76

-

3.168,87

-

2.287,09

1.413,84

-

1.5

Đất rừng sệt dụng

RDD

25.540,37

-

22.565,62

-

2.974,75

-

-

-

-

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX

12.424,77

-

2.662,45

-

6.249,61

-

1.114,99

2.397,72

-

1.7

Đất nuôi tLong thủy sản

NTS

35,50

7,82

-

4,20

6,77

6,54

4,32

-

5,85

1.8

Đất nông nghiệp & trồng trọt khác

NKH

59,97

-

-

-

55,97

-

4,00

-

-

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

9.912,05

702,25

986,03

432,95

915,11

1.536,79

2.302,75

1.676,65

1.359,52

Trong đó:

2.1

Đất quốc phòng

CQP

475,52

-

60,85

-

167,03

-

234,33

13,31

-

2.2

Đất an ninh

CAN

5,43

-

-

-

-

-

5,43

-

-

2.3

Đất các công nghiệp

SKN

93,60

-

-

-

-

-

93,60

-

-

2.4

Đất tmùi hương mại, dịch vụ

TMD

19,77

1,00

1,00

2,51

4,30

1,33

6,10

1,50

2,03

2.5

Đất các đại lý cung ứng phi nông nghiệp

SKC

35,78

1,13

0,66

11,43

3,93

4,85

1,99

0,03

11,76

2.6

Đất thực hiện mang lại chuyển động khoáng sản

SKS

1,12

0,34

0,78

-

-

-

-

-

-

2.7

Đất thêm vào vật liệu xuất bản, làm cho đồ gia dụng gốm

SKX

59,21

-

-

-

đôi mươi,17

-

3,20

-

35,84

2.8

Đất trở nên tân tiến hạ tầng cung cấp tổ quốc, cấp cho tỉnh, cấp cho thị xã, cung cấp xã

DHT

7.029,71

462,32

485,14

212,19

293,82

1.439,59

1.463,46

1.552,91

1.1đôi mươi,28

Trong đó

-

-

-

-

-

-

-

-

- Đất giao thông

DGT

1.203,34

139,51

151,60

158,66

205,93

94,91

224,50

85,37

142,86

- Đất tbỏ lợi

DTL

207,13

9,27

1,77

0,04

2,50

-

114,13

71,69

7,73

- Đất cửa hàng văn uống hóa

DVH

0,82

-

0,22

-

0,50

0,08

-

0,02

-

- Đất đại lý y tế

DYT

6,76

0,08

0,32

0,14

0,31

0,44

4,16

0,17

1,14

- Đất đại lý giáo dục

DGD

51,39

4,69

8,03

4,82

8,25

5,83

9,41

4,99

5,37

- Đất thể dục thể thao

DTT

15,18

0,91

1,65

3,91

1,03

-

7,68

-

-

- Đất dự án công trình năng lượng

DNL

4.646,89

297,61

309,66

35,00

53,95

1.281,10

983,57

740,17

945,83

- Đất dự án công trình bưu thiết yếu viễn thông

DBV

0,84

0,05

0,11

0,08

0,23

-

0,29

0,08

-

- Đất bao gồm di tích lịch sử vẻ vang - văn hóa

DDT

1,65

-

1,65

-

-

-

-

-

-

- Đất kho bãi thải, giải pháp xử lý chất thải

DRA

14,5

1,30

-

2,00

-

-

3,17

5,00

3,00

- Đất các đại lý tôn giáo

TON

18,2

1,30

1,38

3,31

2,87

2,01

4,68

1,69

1,00

- Đất có tác dụng tha ma, nghĩa địa, nhà tang lễ, công ty hỏa táng

NTD

66,1

6,73

8,46

3,81

17,95

3,63

6,56

5,56

13,35

- Đất cơ sở các dịch vụ về xã hội

DXH

791,33

-

-

-

-

51,30

104,80

635,23

-

- Đất chợ

DCH

5,62

0,87

0,29

0,42

0,30

0,29

0,51

2,94

-

2.9

Đất sinc hoạt cộng đồng

DSH

10,5

0,31

1,53

1,11

1,85

0,22

2,89

1,95

0,65

2.10

Đất quần thể chơi nhởi, vui chơi công cộng

DKV

1,1

-

-

-

-

-

1,09

-

-

2.11

Đất làm việc trên nông thôn

ONT

686,2

80,31

55,06

81,30

87,43

58,58

203,42

51,14

68,97

2.12

Đất ở trên đô thị

ODT

0,0

-

-

-

-

-

-

-

-

2.13

Đất thi công trụ sở cơ quan

TSC

32,81

0,13

4,95

0,46

0,38

0,96

22,72

0,74

2,47

2.14

Đất kiến thiết trụ ssinh hoạt của tổ chức triển khai sự nghiệp

DTS

0,3

-

-

-

-

-

0,27

-

-

2.15

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

1.310,28

156,71

357,94

92,23

332,48

31,26

218,78

50,45

70,43

2.16

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

150,75

-

18,12

31,73

3,72

-

45,47

4,62

47,09

3

Đất không sử dụng

CSD

-

-

-

-

-

-

-

-

-

II

KHU CHỨC NĂNG (*)

1

Khu cấp dưỡng nông nghiệp trồng trọt (Khu Vực chăm trồng lúa nước, Khu Vực chuyên tLong cây công nghiệp lâu năm)

KNN

46.943,09

5.117,47

3.448,88

6.290,53

11.321,00

3.246,58

9.086,31

2.816,00

5.616,33

2

Khu lâm nghiệp (khoanh vùng rừng chống hộ, rừng quánh dụng, rừng sản xuất)

KLN

49.423,71

-

4.588,76

-

3.168,87

-

2.287,09

1.413,84

-

3

Khu phát triển công nghiệp (khu công nghiệp, nhiều công nghiệp)

KPC

93,60

-

-

-

-

-

-

-

-

4

Khu thương mại - dịch vụ

KTM

19,77

1,00

1,00

2,51

4,30

1,33

6,10

1,50

2,03

5

Khu dân cư nông thôn

DNT

686,20

80,31

55,06

81,30

87,43

58,58

203,42

51,14

68,97

6

Khu nhà ở, làng nghề, cấp dưỡng phi nông nghiệp nông thôn

KON

721,98

81,44

55,72

92,72

91,36

63,43

205,41

51,17

80,73

Ghi chú: * Không tổng thích hợp Lúc tínhtổng diện tích từ nhiên

PHỤ LỤC 02

Đơn vịtính: ha

STT

Chỉ tiêu thực hiện đất

Tổng diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

thôn Bình Thắng

làng Bù Gia Mập

thôn Đa Kia

xã Đắk Ơ

xóm Đức Hạnh

buôn bản Phú Nghĩa

buôn bản Phú Văn

làng mạc Phước Minh

(1)

(2)

(3)

(4)=(5)+(6)+...

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN

1.055,64

41,00

354,47

27,45

199,81

35,95

354,34

18,85

23,77

1

Đất nông nghiệp

NNP

1.049,04

39,80

353,44

26,53

198,91

34,00

354,14

18,85

23,37

1.1

Đất lúa nước

LUA

10,00

-

-

-

-

-

10,00

-

-

Trong đó:

- Đất chăm tdragon lúa nước

LUC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Đất tLong lúa còn lại

LUK

10,00

-

-

-

-

-

10,00

-

-

1.2

Đất tdragon cây hàng năm khác

HNK

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.3

Đất tdragon cây thọ năm

CLN

854,80

39,80

352,74

26,53

18,72

34,00

344,14

15,50

23,37

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

0,58

-

0,58

-

-

-

-

-

-

1.5

Đất rừng sản xuất

RSX

183,66

-

0,12

-

180,19

-

-

3,35

-

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

6,60

1,20

1,03

0,92

0,90

1,95

0,20

-

0,40

Trong đó:

2.1

Đất tmùi hương mại, dịch vụ

TMD

0,90

-

-

-

0,90

-

-

-

-

2.2

Đất trở nên tân tiến hạ tầng cấp giang sơn, cấp tỉnh, cung cấp huyện, cấp cho xã

DHT

0,32

-

-

0,32

-

-

-

-

-

Trong đó:

- Đất tạo cửa hàng y tế

DYT

0,32

-

-

0,32

-

-

-

-

-

2.3

Đất ngơi nghỉ tại nông thôn

ONT

4,17

1,20

0,02

0,60

-

1,95

-

-

0,40

2.4

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

1,21

-

1,01

-

-

-

0,20

-

-

PHỤ LỤC 03