Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công

  -  
làm lơ chuyển phía Giới thiệuĐảng bộ tỉnh Quảng TrịChức năng nhiệm vụTư liệu - Văn kiệnNội bộDanh bạ điện thoạiLịch thao tác làm việc
công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa sâu sắc chiến lược đối với toàn bộ sự nghiệp biện pháp mạng, là điều kiện quan trọng bảo vệ cho sự lãnh đạo của Đảng. Sinh thời, chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn: “Việc dân vận khôn xiết quan trọng. Dân vận yếu thì việc gì rồi cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì rồi cũng thành công”. Do vậy, thực hiện tốt công tác dân vận là góp thêm phần tăng cường, củng cố quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân.
*
*

*

Mặc dù giành được những hiệu quả bước đầu nhưng lại các mô hình “Dân vận khéo” hiện thời vẫn còn một trong những hạn chế, bất cập như: một vài cấp ủy, thiết yếu quyền, cán bộ, đảng viên, độc nhất vô nhị là bạn đứng đầu, không nhận thức đầy đủ, chưa thân thương lãnh đạo, chỉ đạo; công tác làm việc phối, phối kết hợp giữa những ban, ngành, đoàn thể ở một vài nơi trong tiến hành công tác dân vận có những lúc còn không chặt chẽ, thiếu đồng bộ. Điển hình “Dân vận khéo” trong số cơ quan bên nước, trong doanh nghiệp, hợp tác ký kết xã còn ít; ở các nơi việc nhân rộng các mô hình, điển hình chưa đạt yêu mong như ước ao muốn. Công tác kiểm tra, reviews tình hình tiến hành ở một trong những đơn vị chưa thường xuyên.

Bạn đang xem: Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công

Trong trong thời điểm tới, để quy mô “Dân vận khéo”, những cấp ủy đảng, chủ yếu quyền, đoàn thể vào toàn tỉnh được liên tục đẩy mạnh, đem lại hiệu quả, cần thân thương thực hiện tốt một số giải pháp sau:

Một là, tăng tốc công tác tuyên truyền, cải thiện nhận thức về công tác làm việc dân vận, nhất là nhận thức về quy mô “Dân vận khéo”, “Dân vận thiết yếu quyền”, nhằm mục tiêu tạo sự đưa biến thực chất trong dục tình giữa các cấp uỷ Đảng, cơ quan ban ngành với nhân dân. Các cấp ủy đảng, bao gồm quyền, các đoàn thể cần cải thiện hiệu quả công tác nắm, đánh giá, dự báo tình trạng nhân dân, dữ thế chủ động ứng phó, giải phóng kịp thời với những vấn đề phức tạp nảy sinh, giữ lại vững bất biến xã hội.

Hai là, chú ý nhân rộng, cải tiến và phát triển các mô hình, điển hình “Dân vận khéo sống vùng sâu vùng xa, làm việc vùng đồng bào dân tộc bản địa thiểu số, vùng đồng bào tất cả tôn giáo. Các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị cần chú trọng định hướng, phía dẫn, cung ứng xây dựng các mô hình, điển hình; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, định kỳ sơ kết, tổng kết, tán thưởng kịp thời và có giải pháp để nhân rộng những mô hình, nổi bật “Dân vận khéo”, “Dân vận thiết yếu quyền” có hiệu quả.

Xem thêm: Lý do cần phải có máy viên thịt trong dây chuyền sản xuất của bạn

Ba là, các cấp ủy đảng, tổ chức chính quyền tổ chức giỏi công tác tiếp dân; phát huy vai trò của người đứng đầu các cấp trong vấn đề đối thoại với nhân dân, luôn lắng nghe cùng kịp thời giải quyết và xử lý những loài kiến nghị, bức xúc, trung khu tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Những địa phương, cơ quan chức năng tập trung giải quyết hiệu quả, ngừng điểm đối kháng thư, năng khiếu nại tố cáo, độc nhất là những vụ việc phức tạp, kéo dài, không để phát sinh “điểm nóng”. Đồng thời, nâng cấp chất lượng, hiệu quả vận động giám sát, phản biện làng mạc hội đáp ứng yêu ước của thực trạng mới.

Xem thêm: Đi Máy Bay Trong Nước Có Cần Hộ Chiếu Không Cần Hộ Chiếu, Đi Du Lịch Trong Nước Có Cần Hộ Chiếu Không

Bốn là, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn mang đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị cùng cán cỗ trực tiếp làm công tác làm việc dân vận. Tiếp tục thay đổi mạnh mẽ hơn nội dung và phương thức buổi giao lưu của Mặt trận quốc gia và các tổ chức chủ yếu trị - thôn hội, nhất là công tác làm việc nắm tình trạng nhân dân ở những địa bàn dễ phát sinh phức tạp.