Đầu Năm Tiếng Anh Là Gì

  -  

Sample translated sentence: Lúc đó cô ấy 8 tuổi, cái ngày đầu năm học lớp 3, cô ấy bị gọi là xấu xí. ↔ She was eight years old, our first day of grade three when she got called ugly.


*

*

Currently we have no translations for đầu năm học in the dictionary, maybe you can add one? Make sure to check automatic translation, translation memory or indirect translations.


“Does he have anything to do with those Ewells that come every first day of school an‘ then go home?
Early that spring, a few days before the new school year started, Baba and I were planting tulips in the garden.

Bạn đang xem: đầu năm tiếng anh là gì


Đồ ăn đột ngột hiện ra trên những chiếc dĩa vàng, y như trong bữa tiệc khai giảng hồi đầu năm học vậy.
Nó trở thành một trường đại học vào đầu năm học 1953, thời gian mà các trường đại học cũng đã được thành lập.
It became a university at the beginning of the 1953 school year, at which time the graduate school was also established.
Trong video này, Anh Howell giảng dạy các học viên của mình về vai trò của họ vào lúc bắt đầu năm học.
In this video, Brother Howell teaches his students about their role at the beginning of the school year.
3 Hãy bắt đầu năm học mới bằng cách đọc sách mỏng Jehovah’s Witnesses and Education (Nhân-chứng Giê-hô-va và sự giáo dục).
Khoảng 20% trong số 373.000 học sinh đã phải ở nhà trong ngày đầu năm học khi trường học của các em bị đóng cửa do lũ.
Roughly 20% of the 373,000 students starting school were told to remain home as their schools were closed due to flood waters.
Tôi thử hẹn hò trên mạng lần đầu vào năm đầu đại học, năm 2001, nếu bạn còn chưa thấy nếp nhăn của tôi.

Xem thêm: Top 10 Khách Sạn Phú An Gò Vấp Đẹp Giá Rẻ, Chất Lượng Và Tiện Nghi


I first tried online dating my freshman year of college, which was in 2001, in case you can"t see my wrinkle.
Tôi còn nhớ vẫn thường cùng bọn ở lớp tụ tập với nhau vào ngày đầu năm học để so những vết sẹo chiến của chúng tôi.
I remember how my classmates and I used to huddle, compare our battle scars on the first day of school.
Em ấy có thể yêu cầu cha của mình ban cho một phước lành vào đầu năm học mới hoặc trong một thời điểm cần thiết khác.
Ngay từ đầu năm học, một số em đã cho giáo viên biết mình là Nhân Chứng Giê-hô-va và tặng sách báo giải thích về niềm tin của mình.
Some Christians have informed their teachers at the beginning of the school year that they are Jehovah’s Witnesses and given the teachers literature that explains our beliefs.
Ở Nhật Bản, điều khác thường ở đây là bắt đầu năm học vào mùa xuân, việc bán hàng trở lại trường được tổ chức theo truyền thống vào cuối tháng ba.
In Japan, which is unusual in that it starts its school year in spring, the back to school sales are traditionally held in late March.
Bao nhiêu người trong số các bạn biết những người đã bắt đầu năm học đầu tiên trong ngành học kĩ thuật và sang các năm sau thì họ thay đổi ngành học ?
How many of you in this audience know somebody who started off in pre-med or engineering and changed their major within a year or two?
Bao nhiêu người trong số các bạn biết những người đã bắt đầu năm học đầu tiên trong ngành học kĩ thuật và sang các năm sau thì họ thay đổi ngành học?
How many of you in this audience know somebody who started off in pre- med or engineering and changed their major within a year or two?
Mỹ, 20 tuổi, chia sẻ: “Ngay từ đầu năm học, mình chủ động nói chuyện với các bạn về những đề tài có thể mở ra cơ hội giải thích tiêu chuẩn Kinh Thánh.

Xem thêm: Đảo Phú Quốc Ở Đâu - Đảo Phú Quốc Thuộc Tỉnh Nào Ở Việt Nam


Marchet, 20, says: “Right at the start of each school year, I initiated a conversation about some subject that I knew would give me a chance to explain my Bible-based standards.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M