ĐỊNH KHOẢN KẾ TOÁN LÀ GÌ

  -  Bạn đang xem: định khoản kế toán là gì

*
1. Định khoản kế toán là gì?


Xem thêm: Thuyết Minh Danh Lam Thắng Cảnh Đà Lạt Thành Phố Sương Mờ, Thuyết Minh Về Đà Lạt Ngắn Và Hay Nhất

*Xem thêm: Chương Trình Live Show - Top 10 Phòng Trà Nổi Tiếng Được Yêu Thích Nhất Tp

Định khoản kế toán đối kháng giản: Chỉ tương quan đến 2 tài khoản Định khoản kế toán phức tạp: tương quan đến 3 thông tin tài khoản trở lên

2. Hiệ tượng định khoản kế toán

từng nghiệp vụ tài chính phát sinh nên ghi ít nhất vào 2 tài khoản kế toán liên quan. Ghi Nợ thông tin tài khoản này thì buộc phải ghi có tài năng khoản kia với ngược lại. Số chi phí ghi bên Nợ với bên có của một định khoản phải cân nhau Đối tượng kế toán dịch chuyển tăng ghi 1 bên, dịch chuyển giảm ghi 1 bên. tài khoản kế toán Nợ ghi trước, bên tất cả ghi sau loại ghi tất cả phải so le với loại ghi Nợ tổng mức vốn bên Nợ sẽ bởi với tổng mức vốn bên gồm thông tin tài khoản kế toán có biến động tăng bên nào thì số dư được ghi tương xứng với bên đó. Với đầy đủ loại tài khoản lưỡng tính như: 131, 136, 1388, 331, 333, 336 thì số dư rất có thể có sống cả mặt Nợ và bên Có. Những thông tin tài khoản kế toán loại: 5, 6, 7, 8, 9 thường không tồn tại số dư

3. Kết cấu tài khoản kế toán

*

thông tin tài khoản đầu 1 và đầu 2: Là đầu tài khoản tài sản: bội nghịch ánh toàn thể giá trị gia sản của doanh nghiệp bao gồm cả tài sản thời gian ngắn và gia sản dài hạn. tài khoản đầu 3 cùng đầu 4: Đầu thông tin tài khoản nguồn vốn: bội nghịch ánh công nợ phải trả và nguồn vốn hình thành nên tài sản cho doanh nghiệp. thông tin tài khoản đầu 5 và đầu 7: Tài khoản lệch giá và các khoản thu nhập khác: Đây là 2 đầu tài khoản phản ánh mối cung cấp thu của người tiêu dùng thông tin tài khoản đầu 6 với đầu 8: Tài khoản túi tiền và giá thành khác: Đầu tài khoản này phản bội ánh chi phí hay đầu ra của doanh nghiệp thông tin tài khoản đầu 9: Xác định hiệu quả kinh doanh: cuối kỳ kế toán viên vẫn làm trọng trách kết chuyển lợi nhuận và chi phí sang kết quả chuyển động kinh doanh. Cho biết thêm kết quả kinh doanh thực tế của người sử dụng trong kỳ.

4. Quá trình định khoản kế toán

xác minh nghiệp vụ phân phát sinh tác động đến các tài khoản kế toán nào xác định biến rượu cồn tăng sút của từng tài khoản kế toán (Lưu ý tài khoản ghi Nợ và tài khoản ghi Có của các tài khoản đầu 1 đến đầu 9) xác minh quy mô biến động của từng thông tin tài khoản (Xác định số tiền ghi Nợ cùng ghi Có)

5. Ví dụ

lấy ví dụ 1: Định khoản kế toán 1-1 giản