DU LỊCH BỤI TRÀ VINH

  -  

Phượt Trà Vinh, kế hoạch vẫn được sẵn sàng khá lâu của group tôi. Giờ mới bao gồm dịp làm chuyến cho tới Trà Vinh, một chuyến du ngoạn với các điều mới mẻ mà mình theo luồng thông tin có sẵn thêm.

Tới đây trong chuyến du lịch Trà Vinh này địa điểm mà bao gồm nguồn văn hóa phong phú. Vì tại chỗ này có 3 dân tộc sinh sống, khắp cơ thể Kinh , Khơ me và người Hoa. Tạo cho dự da dạng về ẩm thực, sắp tới đây ăn thôi là thấy hoan hỉ rồi, món ăn nấu cực kỳ ngon luôn.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Phượt Trà Vinh ngủ nơi đâu ?

Một số khách hàng sạn cho chính mình tham khảo khi phượt Trà Vinh