Fusion Resort Nha Trang Tuyển Dụng

  -  

Mô tả công ty

Since its launch in 2008, Fusion has become a leading innovator of wellness-inspired hotels and resorts và is now the only fully vertically integrated hospitality company in Southeast Asia. Under one roof, Fusion conceptualizes, designs, builds and manages beachside resorts and city hotels through its uniquely branded hospitality concepts. Fusion has opened six resorts and hotels in Vietnam so far, with a team now boasting more than 1,500 employees, including 300 spa chăm sóc sức khỏe và làm đẹp specialists. At present, guests can experience Fusion’s original “all-spa inclusive” concept, và “breakfast anytime, anywhere” service, along with their inventive approach lớn the hospitality sector, in domain authority Nang, Nha Trang, Ho chi Minh City, và Phu Quoc


Bạn đang xem: Fusion resort nha trang tuyển dụng

*
Không yêu cầu
*
Dịch vụ, Y tế - Dược, hotel - quán ăn
*
Khánh Hòa, Lâm Đồng, Phú yên ổn


Xem thêm: Hướng Dẫn Các Bước Làm Thủ Tục Lên Máy Bay Trực Tuyến, 5 Kinh Nghiệm Cho Người Lần Đầu Đi Máy Bay

*
Toàn thời gian cố định và thắt chặt
*
Không yêu ước


Xem thêm: Top 5 Hãng Xe Từ Vũng Tàu Đi Sân Bay Tân Sơn Nhất Limousine Đưa Đón Tận Nơi

- The spa Manager will be required khổng lồ conduct their duties in a courteous, safe & efficient manner, in accordance with the hotel’s policies và procedures, ensuring that a high cấp độ of service is maintained. To ensure standards are upheld by providing guidance, training and tư vấn to the spa làm đẹp team. The spa Director is also responsible for the administration, budgeting và purchasing decisions with the aim of making the spa làm đẹp a profitable hotel outlet./ Trưởng bộ phận Spa sẽ được yêu cầu để triển khai các nhiệm vụ của mình một cách lịch sự, bình an và hiệu quả, tương xứng với các chính sách và giấy tờ thủ tục của khách hàng sạn, bảo vệ một mức chiều cao của dịch vụ thương mại được duy trì. Để đảm bảo an toàn các tiêu chuẩn được kính trọng bằng việc hướng dẫn, đào tạo và giảng dạy và cung ứng cho bộ phận spa. Người cai quản Spa cũng chịu trách nhiệm đối với các ra quyết định hành chính, lập chi phí và thu mua với mục đích tạo cho Spa thành một siêu thị khách sạn có lợi nhuận.- Star Selection/ Tuyển lựa chọn nhân viên•All stars selected meet the essential requirements of the employee specifications for their position/ toàn bộ nhân viên được chọn đáp ứng các yêu thương cầu quan trọng được phương tiện cho địa điểm được chọn- Training và development/ Đào tạo nên và vạc triển•Stars passing probation period have been trained in all essential tasks as per self-leadership assessment form/ nhân viên đã qua thời hạn thử câu hỏi được đào tạo tất cả các trách nhiệm cần thiết như trên bảng tấn công giá.•Training plans for all stars are prepared, implemented and regularly updated/ chiến lược đào làm cho tất cả nhân viên cấp dưới được chuẩn bị, tiến hành và review định kỳ•A sufficient number of certified OJS skills trainers are available in each outlet lớn implement the training plans/ Đào tạo viên ở trong mỗi phần tử có tương đối đầy đủ các khả năng thực hành nghề(OJS) được ghi nhận để tiến hành các planer đào tạo•Star performers & high potentials have access to lớn further professional & personal development training as per training plan/ nhân viên cấp dưới có bộc lộ tốt trong công việc và bao gồm tiềm năng cách tân và phát triển sẽ được tham gia các khóa huấn luyện nâng cấp dựa trên planer đào tạo•An active talent spotting program is in place to tư vấn succession planning and career growth for shining stars./ Một công tác tìm kiếm năng lực được đề ra nhằm cung cấp cho sự thành công việc phát triển và nâng cấp giá trị nhân viên- Coaching & performance review/ huấn luyện & Đánh giá hiệu suất công việc•All employees complete a self-leadership nhận xét and attend a formal performance reviews before the kết thúc of their probation/ toàn bộ nhân viên ngừng đánh giá khả năng tự chỉ đạo và tham gia buổi review chính thức trước khi xong thời gian demo việc•On job performance is regularly observed và assessed informally. Good performance is acknowledged, poor performance is coached/ Trong quy trình công tác sẽ thường xuyên được quan gần cạnh và đưa ra đánh giá. Thừa nhận cho các kết quả tốt, điều chỉnh những hành vi chưa tốt•All direct reports receive a formal annual performance nhận xét prior khổng lồ contract renewal/ tất cả những report công bài toán nhận trực tiếp hàng năm phải được review lại trước lúc gia hạn phù hợp đồng.- Consistent guest experience in all spa areas/ duy trì chất lượng phục vụ đồng điệu trong khu vực spa•Spa concept is documented, implemented & monitored/ Những phát minh spa nên được cất giữ , thực hiện và giám sát•Ambiance as in lighting, sound, temperature, odour, decoration, cleanliness constantly projects the outlet concept/ không gian như ánh sáng, âm thanh, nhiệt độ độ, mùi, trang trí, thật sạch phải bao gồm sự đồng hóa theo dự án của những bộ phận•All spa làm đẹp stars demonstrate the Fusion Maia service behaviours at every point of contact/ toàn bộ các nhân viên cấp dưới spa bắt buộc thể hiện tại tư phương pháp đạo đức phục vụ của Fusion Maia tại những điểm giao tiếp•The Sequences of Service (SOS’) are consistently applied in all areas of the spa/ Qui trình ship hàng được đồng điệu ở toàn bộ các phần tử và sự kiện/ •Quality of spa làm đẹp therapies is consistent as per standard/ unique của những liệu pháp spa chăm sóc sức khỏe và làm đẹp phải tương xứng theo tiêu chuẩn•Any service recovery issues are reported, investigated và corrective kích hoạt is taken/ ác vụ việc về việc phục hồi chất lượng dịch vụ nên được report và hạn chế •Guest satisfaction & feedback is actively obtained and used to enhance the guest experience/ những phản hồi của khách về việc hài lòng được thu thập và áp dụng để nâng cấp trải nghiệm của khác•Any guests with complaints are spoken with by senior management/ bất kể sự khiếu nại như thế nào của khách buộc phải được nói với cấp quản lý- Profit Optimisation/ buổi tối ưu hóa lợi nhuận•Budgeted revenue figures for each outlet are achieved/ Đảm bảo đạt lệch giá cho các nhà hàng•Expenses are in line with the budget & achieved revenue/ Các giá thành phải ở trong giá cả và đạt được lệch giá •Departmental PNL’s are analysed monthly and opportunities for profit optimisation are created và implemented./ report Lãi Lỗ nên được phân tích các tháng và tạo thành ra thời cơ ,thực hiện tối ưu hóa lợi nhuận- Health & Safety/ sức mạnh & bình yên lao động•Stars are trained và aware all safety & health standards & follow strictly/ toàn bộ nhân được huấn luyện và dìm thức được tất cả các tiêu chuẩn bình yên và sức mạnh và nghiêm túc chấp hành•All stars are groomed and take care of personal hygiene as per company standards/ tất cả nhân viên cần đúng tác phong và chăm sóc vệ sinh cá thể theo chính sách của khách hàng sạn•Regular inspections of all spa chăm sóc sức khỏe và làm đẹp areas are conducted và reported/ triển khai kiểm tra và report thường xuyên toàn bộ các khu vực spa - Reporting & Administration/Báo Cáo và Quản lý•Daily, weekly và monthly reports are prepared in time & sent to lớn management/ báo cáo hàng ngày , hàng tuần, các tháng được chuẩn chỉnh đúng thời hạn với được gởi mang đến ban quản ngại lý•All collateral & menus are up khổng lồ date and in good condition/ toàn bộ tài liệu in dán và báo giá phải update trong triệu chứng tốt•Controls of all furniture, fixtures and equipment are in place & replacements are in line within the budget/ kiểm soát điều hành các đồ nội thất ,trang máy và sửa chữa theo đúng ngân sách•All legal aspects are fulfilled/ tất cả các khía cạnh pháp luật được trả thành•Yearly departmental budget is created with the General Manager và Financial Controller/ ngân sách chi tiêu hàng năm của mỗi thành phần được tạo ra cùng cùng với Giám Đốc Điều Hành với Giám Đốc Tài chính- Other duties are performed as assigned by the Head of Management.Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng phần tử