Leave đi với giới từ gì

  -  

Giới tự đi với Leave trong tiếng Anh? là câu hỏi của không hề ít người khi tham gia học tiếng Anh. Bài viết này, vietnamyounglions.vn sẽ giải đáp thắc mắc của những bạn.

Bạn đang xem: Leave đi với giới từ gì

*
*
Leave sth khổng lồ sb

Leave sth aside

Không bàn thảo về một chủ thể nào đó để bạn có thể chuyển sang bàn bạc về một chủ thể khác

Leave the financial aspects aside for a moment and focus on what would make you happiest in the marriage.

Hãy trợ thì gác những khía cạnh tài chủ yếu sang một mặt và triệu tập vào điều gì sẽ khiến bạn niềm hạnh phúc nhất trong cuộc hôn nhân.

Leave sth/sb off sth

Không gửi thứ nào đấy hoặc ai đó vào trong danh sách

He was reprimanded in the monthly meeting for leaving three people off the danh mục by mistake.

Anh ấy đã trở nên khiển trách trong cuộc họp tháng vì quăng quật nhầm bố người thoát ra khỏi danh sách.

Xem thêm: Kinh Nghiệm Du Lịch Nhatrang Bằng Tàu 5 Sao Sài Gòn Nha Trang Dịch Vụ Chất Lượng

Leave sth for/to sb

Giao cho ai kia trách nhiệm giải quyết và xử lý vấn đề gì đó

Leave this document to lớn me – I will be responsible for handling it tomorrow, trust me.

Hãy còn lại tài liệu này cho tôi – Tôi sẽ phụ trách xử lý nó vào ngày mai, tin cậy ở tôi. 

Leave sb with sb

để ai đó với / đến ai đó

Why don’t you leave the kids with me on Friday?Tại sao bạn không để bọn trẻ cùng với tôi vào sản phẩm công nghệ sáu?

Leave sb/sth out

Không bao hàm ai kia hoặc cái gì đó

None of the children in our neighborhood play with her, và I think she feels left out.

Không một đứa trẻ làm sao trong khu phố của chúng tôi chơi cùng với cô ấy, cùng tôi suy nghĩ cô ấy cảm thấy bị quăng quật rơi.

Sự khác hoàn toàn giữa LEAVE FOR và LEAVE TO

Khi các bạn rời khỏi một nơi và bước đầu đến một nơi khác, hãy sử dụng LEAVE FOR:

I’m leaving for Beijing tomorrow. (I’m going away from home and go lớn Beijing.)When are you leaving for work? (When are you going away from trang chủ and go to lớn work?)The plane leaves for London at 10 am. (The plane leaves the airport và starts flying towards London at 10 am.)

LEAVE something/someone khổng lồ somebody có nghĩa là giao mang đến ai đó trách nhiệm âu yếm một cái gì đó / ai đó:

You can leave the cleaning khổng lồ me, Jeff’s doing the cooking.

Xem thêm: Khám Phá Bản Đồ Du Lịch Trung Quốc (China) Khổ Lớn Phóng To Năm 2023

I can’t khuyễn mãi giảm giá with Mr Jones anymore. I think I’ll just leave him to you.I have no time khổng lồ finish this report. Bởi you think I can leave it to Tim?
Ngoài ra, sử dụngLEAVE something to somebody lúc ai đó ước ao người khác bao gồm thứ gì đó sau khi họ qua đời: