MƯỜNG THANH DIỄN CHÂU

  -  

Với tổng diện tích 6ha, khu vui chơi công viên nước được chia thành nhiều phân khu tác dụng khác nhau: