Nhà Hàng Gia Đình Hà Nội

  -  
Nhân viên thân thiện. Đồ tiêu hóa vô đối. Rất vô cùng siêu hoàn hảo nhất... đều bạn yêu cầu cho tới demo đồ ăn ngơi nghỉ đâyyy.