NÔNG NỖI LÀ GÌ

  -  
Dưới đây là những mẫu mã câu tất cả chứa từ bỏ "nông nỗi", trong cỗ từ điển từ điển tiếng vietnamyounglions.vnệt. Bạn cũng có thể tham khảo phần nhiều mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ nông nỗi, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh áp dụng từ nông nỗi trong cỗ từ điển trường đoản cú điển giờ vietnamyounglions.vnệt

1. Đến nông nỗi này sao?

2. Khiến cho Naoki ra nông nỗi này...

Bạn đang xem: Nông nỗi là gì

3. Vụ vietnamyounglions.vnệc ra mang đến nông nỗi này,

4. Hắn khiến cậu...... Ra nông nỗi này

5. Ai làm cháu ra nông nỗi này?

6. Sao con lại ra nông nỗi này?

7. Sao chúng ta lại đến nông nỗi này?

8. Chúng làm cậu ra nông nỗi này à?

9. Tôi lừng chừng vì sao ra nông nỗi.

10. Cô ta khiến anh ra nông nỗi này.

11. Đáng lẽ không ra nông nỗi này new phải.

12. Mình rất tiếc lúc lại ra nông nỗi này.

13. Ai đó đã khiến các người ra nông nỗi này?

14. Bắt buộc và giờ ra nông nỗi nạm này đây.

15. Lý do mọi chuyện lại ra nông nỗi này?

16. Sao bên ta lại ra nông nỗi như vầy?

17. Vậy nên giờ anh mới ra nông nỗi này.

18. Sao lại ra nông nỗi này, quý ngài Wigea?

19. Chiếc xã hội này ra nông nỗi này sao?

20. Sao Ngài lại làm cho con đến nông nỗi này?’

21. Tôi đâu có muốn mọi vietnamyounglions.vnệc ra nông nỗi này.

Xem thêm: Hòa Bình Phú Quốc - Hoa Binh Phu Quoc Resort

22. Nói đi, tại sao chúng ta lại đến nông nỗi này

23. Vậy ngươi nghĩ ai đó đã làm hắn ra nông nỗi này?

24. Chính vì sự thiếu an toàn đã khiến tôi ra nông nỗi này.

25. Không cho là rằng chiếc xe lại bị đốt ra nông nỗi này.

26. Chị em à, những bí mật đã làm người mẹ ra nông nỗi này.

27. Chúng ta không tính trước được nên tỷ new ra nông nỗi này.

28. Trước hết, hãy nỗ lực hiểu tại sao con ra nông nỗi ấy.

29. Vậy đông nhà đó đã gặp chuyện gì... để bởi thế nông nỗi này?

30. Ông ấy đã lo mang đến Theresa kể từ khi nó ra nông nỗi này.

31. "Vì sao một con người dân có nhân thân xuất sắc như vắt lại ra nông nỗi vậy?"...

Xem thêm: Kinh Nghiệm Phượt Cần Giờ 1 Ngày Cuối Tuần, Kinh Nghiệm Phượt Cần Giờ Ngày Cuối Tuần

32. Những đàn bà khác, họ chỉ nông nỗi tuyệt nhất thời, nỗ lực giúp một người bạn lầm lạc

33. Chuyện đã chẳng ra nông nỗi nếu anh không muốn 1 mình chống lại cả một đạo quân!

34. Và thằng chó hình thức sư giàu sang đã khiến tôi ra nông nỗi này, nó sống ngay lập tức đằng cơ kìa.

35. Dù vấn đề bên cạnh đó nan giải cho đâu, chúng ta vẫn có lý do để tự hỏi: ‘Tại sao họ ra nông nỗi này?’