SAU TOBE LÀ LOẠI TỪ GÌ

  -  

Động từ to lớn Be là giữa những kiến thức căn bản mà bạn cũng có thể được học từ vô cùng sớm. Mặc dù nếu không cố kỉnh chắc kiến thức ngữ pháp này đang dẫn tới việc khó tiếp cận các kiến thức ngữ pháp liên quan. Nội dung bài viết này vietnamyounglions.vn tổng phù hợp lại tất cả những loài kiến thức cần thiết của cồn từ lớn Be để chúng ta cũng có thể sử dụng ngay lập tức lập tức.

Bạn đang xem: Sau tobe là loại từ gì

Động từ lớn Be

Mục lục bài xích viết

II. Những biến thể của hễ từ to BeIII. địa chỉ của cồn từ to lớn Be trong câu và cách áp dụng động từ to BeIV. Cách dùng nâng cấp của động từ lớn Be

I. Động từ lớn Be là gì?

Động từ khổng lồ Be là 1 trợ hễ từ (auxiliary verb) có công dụng liên kết chủ ngữ của câu với cùng 1 vị ngữ dùng làm giới thiệu, mô tả hoặc nhận xét một sự vật, vụ việc và con người,… Động từ to lớn Be có nghĩa là “thì, là, ở” và có các dạng trở thành thể không giống nhau tùy vào đại từ với thì sinh sống trong câu. Ví dụ:

This pen is xanh (chiếc cây bút này color xanh)I am a student (Tôi là 1 trong những học sinh)
*
Động từ lớn Be là gì?

II. Các biến thể của cồn từ khổng lồ Be

Các biến chuyển thể của hễ từ to Be sẽ khác nhau và bạn phải phân chia dựa theo ngôi và thì của câu. Chúng ta có thể tham khảo bảng bên dưới đây:

những thì

công ty ngữ

To Be

Ví dụ

Dạng nguyên thể

be

This book is big (Cuốn sách này to)

Thì lúc này đơn

I

am

I am smart (Tôi thông minh)

He/She/It

is

She is beautiful (Cô ấy khôn cùng xinh đẹp)

You/We/They

are

We are unite (Chúng tôi đoàn kết)

Thì thừa khứ đơn

I/He/She/It

was

I was in cinema yesterday (Tôi đã ở rạp chiếu phim giải trí phim hôm qua)

You/We/They

were

You were here (Bạn làm việc đây)

Thì tương lai đơn

I/You/He/She/It/We/They

will be

I will be strong (Tôi đang trở cần khỏe mạnh)

Dạng tiếp diễn

being

He is being unusual (Anh ấy dường như không bình thường)

Dạng hoàn thành

been

It has been fun (Nó sẽ vui vẻ)

1. Dạng nguyên thể

Đối với dạng nguyên thể, thông thường là phụ thuộc vào kết cấu ngữ pháp của câu khi rượu cồn từ lớn Be đề xuất chia sinh hoạt dạng nguyên thể. Sau động trường đoản cú khuyết thiếu (can, could, may, might,…) đụng từ cần phải chia ở dạng nguyên thể. Ví dụ: It might be easy (Nó có thể sẽ dễ).

*
Động tù to Be nghỉ ngơi dạng nguyên thể

2. Động từ to Be sống thì lúc này đơn

Công thức với hễ từ khổng lồ Be làm việc thì hiện tại đơn như sau:

Dạng câu

Công thức

Ví dụ

Khẳng định (+)

S + am/is/are + O

He is a student (Anh ấy là học sinh)

Phủ định (-)

S + am/is/are + not + O

He is not a student (Anh ấy không hẳn là học sinh)

Nghi vấn (?)

Am/Is/Are + S +…?What/Why/How… + am/is/are + S +…?

Is he a student? (Anh ấy tất cả phải là học viên không?)

Chia cồn từ lớn Be:

Chủ ngữ “I” đụng từ lớn Be sẽ được chia là “am”. Ví dụ: I am very happy (Tôi rất vui)Chủ ngữ “He”, “She”, “It” hoặc bất cứ chủ ngữ số không nhiều nào thì động từ to Be chia là “is”. Ví dụ: He is very happy (Anh ấy siêu vui)Chủ ngữ “You”, “We”, “They” và bất cứ chủ ngữ chia số các nào thì rượu cồn từ to Be phân tách là “are”. Ví dụ: We are very happy ( chúng tôi rất vui)

3. Động từ to Be sống thì quá khứ đơn

Dạng câu

Công thức

Ví dụ

Khẳng định (+)

S + was/were +…

She was here yesterday

(Cô ấy đã tại chỗ này hôm qua)

Phủ định (-)

S + was/were + not +…

She was not here yesterday 

(Cô ấy dường như không ở trên đây hôm qua)

Nghi vấn (?)

Was/Were + S +…?What/Why/How… + was/were + S +…?

Was she here yesterday?

(Có đề nghị cô ấy đã ở đây hôm qua)

Chia cồn từ to lớn Be:

Chủ ngữ “I”, “He”, “She”, “It” hoặc bất cứ chủ ngữ số ít nào, đụng từ to lớn Be được chia là “Was”. Ví dụ: He was very hungry(Anh ấy đã hết sức đói).Chủ ngữ “You”, “We”, “They” hoặc bất kể chủ ngữ số các nào, đụng từ to lớn Be được chia là “Were”. Ví dụ: We were here together (Chúng tôi đã ở chỗ này cùng nhau).

4. Động từ khổng lồ Be sinh hoạt thì sau này đơn

Cấu trúc:

Dạng câu

Công thức

Ví dụ

Khẳng định (+)

S + will be + O

He will be at home tomorrow 

(Anh ấy đã ở nhà vào trong ngày mai)

Phủ định (-)

S + will + not + be + O

He will not be at trang chủ tomorrow

(Anh ấy sẽ không còn ở nhà vào ngày mai)

Nghi vấn (?)

Will + S + be…?What/Why/How… + will + S + be…?

Will he be at trang chủ tomorrow?

(Anh ấy có ở nhà vào trong ngày mai không?)

Chia hễ từ to lớn be: Với thì tương lai đơn, cồn từ to lớn Be sống dạng nguyên thể cùng được kết phù hợp với “Will” như kết cấu ở bảng trên.

5. Động từ khổng lồ Be nghỉ ngơi dạng tiếp diễn

Cấu trúc:

Dạng câu

Công thức

Ví dụ

Khẳng định (+)

S + is/are/am + being + O

They are being at school now

(Họ vẫn ở ngôi trường bây giờ)

Phủ định (-)

S + is/are/am + not + being + O

They are not being at school now

(Họ đang không ở trường bây giờ)

Nghi vấn (?)

Is/are/am + S + being…?What/Why/How… + is/are/am + S + being…?

Are they being at school now?

(Họ bao gồm đang sinh hoạt trường hiện giờ không?)

Chia động từ khổng lồ Be:

Ở thì này hễ từ to lớn Be được phân tách ở dạng Being đi kèm với is/are/am. Thực hiện is, are giỏi am tùy nằm trong vào nhà ngữ như giải pháp chia làm việc thì bây giờ đơn.

6. Động từ to Be nghỉ ngơi dạng hoàn thành

Dạng câu

Công thức

Ví dụ

Khẳng định (+)

S + has/have been + O

Nam has been at bus stop for 30 minutes

(Nam vẫn ở bến xe bus được 30 phút)

Phủ định (-)

S + has/have + not + been + O

Nam has not been at bus stop for 30 minutes

(Nam dường như không ở bến xe buýt được 30 phút)

Nghi vấn (?)

Has/have + S + been…?What/Why/How… + has/have + S + been…?

Has nam been at bus stop for 30 minutes

(Có đề nghị Nam đã ở bến xe bus được 30 phút không?)

Chia động từ to lớn Be:

Ở thì này rượu cồn từ khổng lồ Be được phân chia ở dạng “Been” kết phù hợp với “have/has” như cấu trúc. Với chủ ngữ “They, We, You,I..” và những chủ ngữ số những ta cần sử dụng “have”. Ví dụ: They have been at the school for 1 hour (Họ sẽ ở trường được một tiếng)Với chủ ngữ “ he, she,…” và những chủ ngữ số không nhiều ta dùng “has”. Ví dụ: He has been at the school for 1 hours (Anh ấy sẽ ở trường được 1 tiếng)

7. Động từ to Be ở dạng bị động

Cấu trúc:

Dạng câu

Công thức

Ví dụ

Khẳng định (+)

S + khổng lồ Be + V(PII) + O

The house is cleaned by my mother

(Ngôi công ty được dọn dẹp bởi bà mẹ tôi)

Phủ định (-)

S + to Be + not + V(PII) + O

The house is not cleaned by my mother

(Ngôi bên không được lau chùi bới người mẹ tôi)

Nghi vấn (?)

To Be + S + V(PII)…?What/Why/How… + to Be+ S + V(PII)…?

Is the house cleaned by my mother?

(Có cần ngôi nhà được dọn dẹp và sắp xếp bởi chị em tôi không?

Chia rượu cồn từ to lớn Be: Ở dạng này, ta dựa vào chủ ngữ cùng thì của câu để phân tách động từ to lớn Be phù hợp.

III. địa chỉ của động từ to Be vào câu và cách sử dụng động từ khổng lồ Be

Động từ khổng lồ Be được dùng để giới thiệu, tế bào tả, đánh giá sự vật, sự việc và nhỏ người,… Động từ to Be có những vị trí trong câu như sau:

1. Đứng trước danh từ

Vị trí của động từ lớn Be

Cấu trúc

Ví dụ

Đứng trước danh từ

S + to lớn Be + N

My father is a teacher (Bố tôi là giáo viên)

Đứng trước tính từ

S + to Be + Adj

She is beautiful (Cô ấy đẹp)

Đứng trước các giới từ

S + lớn Be + vietnamyounglions.vnosition

The pencil is on my desk (Bút chì ngơi nghỉ trên bàn của tôi)

Đứng trước cồn từ

S + to Be + Ving (trong thì lúc này tiếp diễn)

S + to lớn Be + Ved (trong câu bị động)

The house is cleaned (Ngôi đơn vị được dọn dẹp)I am given a candy (Tôi được cho 1 viên kẹo)

 

IV. Cách dùng cải thiện của rượu cồn từ khổng lồ Be

*
Cách dùng nâng cao của động từ to lớn Be

Một số biện pháp dùng nâng cao với hễ từ to Be các bạn cũng có thể tham khảo:

1. Động từ khổng lồ Be trong kết cấu To Be + of + noun (=have)

 Dùng để chỉ tính chất, tình cảm của một đối tượng người dùng nào đó. Ví dụ:

This chair is of elegant format. (Cái ghế này trông khôn xiết trang nhã) Nam is of medium height. (Nam có độ cao tầm trung)

2. Động từ lớn Be trong kết cấu To Be + khổng lồ + V

Để diễn tả lời chỉ dẫn, câu mệnh lệnh, ý định được sắp đến đặt. Ví dụ: He is lớn finish her homework by 10pm (Anh ấy nên làm hoàn thành bài tập về nhà trước 10 tiếng tối).

3. Động từ lớn Be sử dụng trong cấu tạo be about + to vì something 

Dùng để diễn đạt một dự định hay ý định nào đó. Ví dụ: I am about lớn travel around the world (Họ đang dự tính đi vòng quanh nuốm giới). 

Cấu trúc lớn Be

Định nghĩa

Ví dụ

To Be + of + noun (=have)

dùng làm chỉ tính chất, cảm xúc của một đối tượng người tiêu dùng nào đó

This chair is of elegant format. (Cái ghế này trông cực kỳ trang nhã) Nam is of medium height. (Nam có chiều cao tầm trung)

To Be + to lớn + V

Để biểu đạt lời chỉ dẫn, câu mệnh lệnh, ý định được sắp tới đặt

He is lớn finish her homework by 10pm (Anh ấy nên làm hoàn thành bài tập về bên trước 10 tiếng tối).

To be about + to vì something

Dùng để biểu đạt một ý định hay ý định nào đó

I am about lớn travel around the world (Họ đang dự định đi vòng quanh gắng giới). 

V. Bài bác tập với đụng từ lớn Be

Sau đây là bài tập với rượu cồn từ khổng lồ Be để bạn luyện tập nhé. vietnamyounglions.vn khuyên nhủ bạn sau khoản thời gian đã đọc xong lý thuyết nên dành thời gian làm bài xích tập luôn sẽ nhớ lâu bền hơn rất những đó.

Bài 1: mang lại động từ to lớn Be theo dạng thích hợp

It……cold today. She……. An engineer. They……so kindful yesterday. He……12 years old 2 years ago. Everything will….better soon. Don’t worry! I………. Very tired now We………….studied English for 6 years. That patient……..treated by a good doctor. Those dogs.……..taken care of by him since 2016.

Xem thêm: ( Thuyết Minh Tháp Pôklông Garai Ninh Thuận, Thuyết Minh : Tháp Poklonggarai

Đáp án:

is is were was be Am being7.has been is9.has been

Bài 2: mỗi câu vẫn thiếu 1 rượu cồn từ lớn Be đê câu trở buộc phải hoàn chỉnh, hãy điền cồn từ lớn Be nhằm câu hoàn chỉnh nhé

He my good friends (is).

You generous lớn give me this pen (are).

It a good opportunity for us to discuss this issue (is).

Her grandparents 70 years old when she born (were/was).

It will completed the next day (be).

The television next to the book (is).

We taken by Mr.Tom by car (were).

His house on Hai tía Trung street (is).

Đáp án:

He is my good friend. You are generous khổng lồ give me this pen. It is a good opportunity for us to discuss this issue. Her grandparents were 70 years old when she was born. It will be completed the next day The television is next to lớn the book. We were taken by Mr.Tom by car. His house is on Hai ba Truong street.

Xem thêm: Du Lịch Tháng 7 Nên Đi Du Lịch Ở Đâu ? Có Gì Hấp Dẫn Du Lịch Tháng 7 Đi Đâu Tuyệt Nhất, Lý Tưởng Nhất

VI. Lời kết

Vậy là vietnamyounglions.vn đã cung ứng đến chúng ta những kỹ năng rất chi tiết để bạn nắm rõ về cấu tạo động từ khổng lồ Be từ cơ phiên bản đến nâng cao. Bạn hãy đọc thật kỹ lý thuyết trên cùng với câu hỏi làm bài xích tập vận dụng dưới để nỗ lực thật chắc kỹ năng và kiến thức này nhé. 

vietnamyounglions.vn mong muốn được đồng hành cùng chúng ta trong thừa trình chinh phục tiếng anh cũng như các kỳ thi như Ielts, Toeic, giờ anh trung học phổ thông quốc gia.