Thành phố phát triển nhất việt nam

  -  

Các thị thành béo của Việt Nam bao gồm 5 thành thị trực thuộc Trung ương cùng 78 thành thị trực thuộc thức giấc. Bài viết này sẽ cung ứng danh sách này chi tiết cho bạn đọc.