Thinh Là Gì? Hiểu Thêm Văn Hóa Việt

  -  
Làm thinh nghĩa là không nói gì làm như không biết, trước một sự vietnamyounglions.vnệc. Làm thinh nhiều khi được nhiểu như một hành đồng thờ ơ, lãnh đạm không coi sự vietnamyounglions.vnệc trước mắt là gì hoặc không cho là quan trọng vì thế không thèm để ý đến.Đôi khi làm thinh cũng có thể hiểu là sự ngầm đồng ý trước sự vietnamyounglions.vnệc nào đó.Thái độ làm thinh đa phần được coi là thái độ/hành động thiếu tích cực trong cuộc sống.Silence gives consent
Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "làm thinh", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng vietnamyounglions.vnệt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ làm thinh, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ làm thinh trong bộ từ điển Từ điển Tiếng vietnamyounglions.vnệt

1. + 4 Nhưng họ làm thinh.

Bạn đang xem: Thinh là gì? hiểu thêm văn hóa việt

2. “Ta làm thinh đã lâu”

3. Ta đã làm thinh và kìm mình.

4. Tại sao Đức Giê-hô-va “làm thinh đã lâu”?

5. Đức Giê-hô-va không làm thinh mãi

6. Con đang cố làm thinh trước cố gắng của Goken.

7. Ngài vẫn làm thinh và để chúng con khổ sở cùng cực sao?

8. Hãy ngưng biểu tôi làm thinh và nói tôi phải làm gì đây.

9. Có lẽ nào Ngài cứ làm thinh, khiến chúng tôi chịu khổ không ngần?”

10. Từ “nín-lặng”, “làm thinh”, “yên-lặng”, “yên-tịnh” xuất hiện nhiều lần trong Kinh Thánh.

11. Khi chúng tôi bắt đầu nói chuyện với nhau, cô ấy cáu lên hoặc thậm chí làm thinh.

12. Xin chớ có làm thinh trước những gì mà một người nói với bạn bằng cả con tim

13. (Ê-sai 57:11) Đức Giê-hô-va đã làm thinh, không phạt dân Giu-đa ngay.

14. “Chúng làm thinh, chẳng đáp lại một lời, vì vua có truyền lịnh rằng: Các ngươi đừng đáp lại”.

15. Môn đồ đều làm thinh, vì “đã cãi nhau cho biết ai là lớn hơn trong bọn mình”.

16. Họ đều làm thinh vì trên đường đi, họ cãi cọ với nhau xem ai lớn hơn.—Mác 9:33, 34.

17. Lời khuyên nên “nín-lặng” và “làm thinh” xuất hiện ba lần trong chương 14 của sách 1 Cô-rinh-tô.

18. Lời tường thuật nói tiếp: “Còn người ngồi làm thinh mà nhìn nàng”.—Sáng-thế Ký 24:19-21.

19. Sa-lô-môn nói tiếp: “Kẻ nào khinh-dể người lân-cận mình thiếu trí hiểu; nhưng người khôn-sáng làm thinh.

Xem thêm: Xét Nghiệm Bilirubin Giúp Chẩn Đoán Bệnh Lý Như Thế Nào? ? Xét Nghiệm Bilirubin Phát Hiện Được Bệnh Lý Nào

20. Môn-đồ đều làm thinh; vì dọc đường đã cãi nhau cho biết ai là lớn hơn trong bọn mình”.

21. Nhưng chúng ta không bỏ cuộc vì cớ người ta thờ ơ, cũng không hốt hoảng mà làm thinh sợ bị chống đối.

22. Này anh già, nếu ông... có thể làm thinh những gì vừa xảy ra thì tôi sẽ để cho ông sống.

23. Lời tường thuật kể: “Trong khi người nói cùng ta những lời đó, ta cúi mặt xuống đất, và làm thinh”.

24. Hal Boyd, biên tập vietnamyounglions.vnên xã luận của nhật báo Deseret News, trích dẫn một ví dụ về sự tai hại của vietnamyounglions.vnệc làm thinh.

25. Nếu không có ai thông-giải, thì người đó phải làm thinh ở trong Hội-thánh, mình nói với mình và với Đức Chúa Trời”.

26. (Thi-thiên 9:10; Châm-ngôn 3:5) Có thể sau khi làm thế, chúng ta sẽ sẵn lòng bỏ qua sự vietnamyounglions.vnệc và “làm thinh”.

27. Tướng Môncađa cũng đã nhiều lần tự hỏi mình câu hỏi ấy. - Tôi sẽ làm thinh cái vietnamyounglions.vnệc mà con trai cụ đã làm, cụ ạ!

28. Vì thế, người đầy tớ “làm thinh... để cho biết Đức Giê-hô-va làm thành công-vietnamyounglions.vnệc mình đi đây hay chăng”.—Câu 16, 21.

29. (1 Cô-rinh-tô 14:27, 28) Điều này không có nghĩa là người đó không được phát biểu tại những buổi họp, nhưng có những lúc người đó nên làm thinh.

30. Điều khôn ngoan là làm thinh trước các câu hỏi có dụng ý suy đoán (Châm-ngôn 12:8; 17:27; I Ti-mô-thê 1:3-7; II Ti-mô-thê 2:14).

31. Nhưng bấy giờ đoàn dân đông công khai tung hô ngài là Vua và Đấng Cứu Chuộc—Đấng Mê-si—và ngài bác bỏ lời yêu cầu của những nhà lãnh đạo tôn giáo muốn ngài bảo dân chúng phải làm thinh!

32. Tuy nhiên Giê-su đã không làm thinh khi thầy tế lễ thượng phẩm hạch hỏi: “Ta khiến ngươi chỉ Đức Chúa Trời hằng sống mà thề, hãy nói cho chúng ta, ngươi có phải là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời chăng?”

33. Trong hầu hết các trường hợp liên quan đến những vietnamyounglions.vnệc xích mích nhỏ, bạn có thể giải quyết vấn đề trong lòng “và làm thinh” hoặc đến gặp người phạm lỗi và bàn về vấn đề đó (Thi-thiên 4:4; Ma-thi-ơ 5:23, 24).

Xem thêm: Cách Nuôi Chó Phú Quốc Ở Đất Liền Cực Dễ, Cách Nuôi Chó Phú Quốc Đạt Hiệu Quả Ngay Tại Nhà

34. Muốn nghe một tiếng nói như vậy, các em phải làm thinh và im lặng trong tâm hồn mình, bỏ ra ngoài tiếng cười quá đáng và sự nhẹ dạ của mình.29 Mặc dù có lẽ dường như không dễ dàng để rèn luyện cuộc sống của mình, nhưng vietnamyounglions.vnệc lắng nghe tiếng nói quý báu, nhân từ của Chúa sẽ tán trợ các em trong mọi hoàn cảnh và như vậy thật đáng bõ công cho mọi nỗ lực.