TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ TIẾNG ANH LÀ GÌ

  -  

gauge là bạn dạng dịch của "tiêu chuẩn đánh giá" thành giờ Anh. Câu dịch mẫu: Tiêu chuẩn đánh giá hiệu suất công vietnamyounglions.vnệc? ↔ Performance standards?


*

*

Ziman tiếp nối thực hiện tại consensibility, dẫn đến điểm đồng thuận, rồi tiêu chuẩn chỉnh đánh giá về kiến thức đáng tin cậy.

Bạn đang xem: Tiêu chí đánh giá tiếng anh là gì


Trước đây, tiêu chuẩn chỉnh đánh giá duy nhất nhưng mà nhà marketing có thể tác động đến chỉ nên COCA, con số họ cần giảm đi.
Traditionally, the only metric that marketers could affect has been COCA, which they were able lớn help reduce.
Klayman cùng Ha sẽ sử dụng phần trăm Bayes và triết lý thông tin làm cho tiêu chuẩn đánh giá mang thuyết, thay bởi thuyết khả chưng như Wason.
Klayman & Ha used Bayesian probability & information theory as their standard of hypothesis-testing, rather than the falsificationism used by Wason.
vietnamyounglions.vnệc thiếu hụt một hệ thống thống duy nhất trên phạm vietnamyounglions.vn thế giới cho các xếp hạng hotel cũng có thể làm mất đi giá trị của những tiêu chuẩn đánh giá.
It has been suggested that the lack of a unified global system for rating hotels may also undermine the usability of such schemes.

Xem thêm: Inc Là Viết Tắt Của Từ Gì - Phân Biệt Một Số Thuật Ngữ Viết Tắt Dễ Nhầm


Vào tháng 7 năm 1995, Windows NT 3.5 cùng với Servietnamyounglions.vnce Pack 3 được đánh giá bởi Cơ quan bình an Quốc gia là tuân hành Tiêu chuẩn đánh giá hệ thống máy tính (TCSEC) với tiêu chuẩn chỉnh C2. ^ Interfaces
In July 1995, Windows NT 3.5 with Servietnamyounglions.vnce Pack 3 was rated by the National Security Agency as complying with Trusted Computer System Evaluation Criteria (TCSEC) C2 criteria.
Trong một trái đất mà tiêu chuẩn chỉnh đánh giá sự thành công xuất sắc thường bị xuyên tạc, thì vấn đề biết được khi nào chúng ta làm vietnamyounglions.vnệc giỏi và cách đánh giá đúng thành tích của mình là vô cùng quan trọng.
In a world where the measures of success are often distorted, it is important lớn seek appreciation & affirmation from proper sources.
Sau khi chấm dứt giai đoạn sản xuất cuốn sách, Á hậu cuốn sách đánh giá hồ sơ dự thầu được tích lũy trên cơ sở một vài tiêu chuẩn chỉnh đánh giá và thiết lập mức giá xây đắp cuối cùng.
After the close of the book building period, the bookrunner evaluates the collected bids on the basis of certain evaluation criteria và sets the final issue price.
Mức độ ô nhiễm hiện đang được xem như là không đáng kể, và các hồ thuộc nguồn nước của vườn nước nhà đang được tiến công giá quality là đạt mức A-1, tiêu chuẩn chỉnh đánh giá cao nhất được đưa ra bởi vì tiểu bang Montana .

Xem thêm: Khách Sạn Bình Minh Bình Thuận, Khách Sạn Bình Minh


However, the pollution level is currently vietnamyounglions.vnewed as negligible, and the park lakes và waterways have a water quality rating of A-1, the highest rating given by the state of Montana.
Danh sách truy nã vấn phổ cập nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M